Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO LEONE.PL 

 

I.    DANE OSOBOWE

 

1.   Dane osobowe użytkowników Sklepu (dalej łącznie zwani: Użytkownikami) przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.

 

2.   Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka LEONE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wodnej 26, 58-420 Lubawka, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697589, NIP 6141610123, kapitał zakładowy 200.000,00 zł.

 

3.   Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez użytkownika Internetu danych osobowych. 

 

4.   Korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę drogę elektroniczną lub dokonywanie Zamówień w Sklepie może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkowników danych osobowych. Niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z usług lub złożenia Zamówienia w Sklepie.

 

5.   Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dla celów rejestracji w Sklepie lub dokonania Zamówienia wymagane jest podanie przez Użytkownika przynajmniej następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer NIP (w przypadku Przedsiębiorców), adres skrzynki poczty elektronicznej oraz numer telefonu, a w razie dokonywania płatności również wszelkie dane niezbędne do realizacji płatności.

 

6.   Użytkownikom w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie danych osobowych.

 

7.   Dane Użytkowników będą przetwarzane przez Spółkę jako administratora danych w celu prawidłowej realizacji zadań Sklepu, w tym celu realizacji Zamówień. Klient może dodatkowo otrzymać wiadomość e-mail od Dostawcy z podanym numerem przesyłki i danymi kontaktowymi. Jednocześnie bezpośrednio z Klientem może kontaktować się telefonicznie Dostawca w celu realizacji Umowy sprzedaży, w szczególności chcąc ustalić dokładny adres lub godzinę Dostawy.

 

8.    W przypadku rozwiązania przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży, dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych). 

  

II.   DANE ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDANIEM ZAWARTOŚCI SKLEPU

 

1.   Spółka wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).


2.   Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


3.    Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


4.   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.


5.   Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

o   dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

o   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


6.   W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


7.   W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

o   „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

o   pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

o   „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

o   „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

o   „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


8.   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


9.   Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.


10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.


11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


 

III.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.   Pojęciom pisanym wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności, a nie zdefiniowanym odrębnie w niniejszym dokumencie, przydaje się znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie Sklepu internetowego. 

 

2.   Administrator danych osobowych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu oraz jego usług.